Přeskočit navigaci

Žhavá letní sleva kterou musíte mít! -15 % na vše! ❤️

Cookies

 • Cookies

  Jsme DANFIL JEWELLERY s.r.o., se sídlem Lomová 704, Liberec, IČO 272 77 844, jsme zapsaní u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 22160.

  Naše kontaktní údaje jsou:

  E-mail: info@danfil.cz
  Zavolat nám můžete na + 420 485 110 116

  Provozujeme e-shop na www.danfil.cz. Na něm pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

 • Co jsou cookies?

  Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

 • Jaké typy cookies používáme?

  Technické, funkční - které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

  Analytické - tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.

  Marketingové - díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich nebo svých služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky.

  Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

 • Na základě čeho cookies zpracováváme?

  S technickými a funkčními cookies - můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

  Analytické a marketingové cookies - můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Toto zpracování nám znemožníte tím, že nám souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

 • Jak jde zabránit využívání cookies?

  V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která nám neumožňuje identifikaci jednotlivce. Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

  Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je odmítnutí souhlasu nebo přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

  Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

  Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět.

 • Kdo pro nás cookies zpracovává?

  • poskytovatel služby Google Analytics, AdSense, AdWords, Doubleclick a Youtube společnost Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami – můžete si je přečíst tady,
  • poskytovatel služby Sklik a Zboží – společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady,
  • poskytovatel služby Affilbox - společnost AffilBox s.r.o., se sídlem Janova 8, Pardubice, 530 02 - v souladu s jejich podmínkami dostupnými tady,
  • poskytovatel služby Ecomail - společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaz 1275/15, Praha 2, 120 00 - v souladu s jejich podmínkami, které najdete tady,
  • poskytovatel služby Smartlook a Smartsupp - společnost Smartlook.com s.r.o., se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00, Brno, Česká republika, v souladu s jejich podmínkami, které najdete tady.

  Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

  Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět.

 • Dále bychom chtěli zmínit:

  Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

  Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci nástrojů, které uvádíme nahoře, mohou být data zpřístupněna i mimo EU (USA). Pokud data zpracováváme v nástrojích, které mají sídlo nebo servery na území USA, potom si vybíráme takové, které aktivně přistoupili k Data Privacy Framework programu.

  Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Název Typ Kdo ji využívá Expirace Co dělá (účel)
  www_danfil_cz Technická My Session -
  basket Technická My 1 měsíc Udržení informace o košíku uživatele
  cookies-functional Technická My 1 rok Souhlas s funkčními cookies
  cookies-analytics Technická My 1 rok Souhlas s analytickými cookies
  cookies-advertising Technická My 1 rok Souhlas s marketingovými cookies
  df_fl Technická My 1 rok -
  _ga_container-id> Analytická Google 13 měsíců Slouží k uchování stavu relace.
  FPLC Analytická Google 20 hodin Tento soubor cookie FPLC je mezidoménový propojovací soubor cookie hashovaný ze souboru cookie FPID.
  FPID Analytická Google 13 měsíců Hodnota uložená v FPID se použije pro nastavení ID klienta v požadavku na servery společnosti Google.
  _ga Analytická Google 13 měsíců Slouží k rozlišení uživatelů.
  NID Marketingová Google 6 měsíců Tento soubor cookie obsahuje jedinečné ID, které společnost Google používá k zapamatování vašich preferencí a dalších informací, například preferovaného jazyka.
  CONSENT Marketingová Google 13 měsíců K ukládání voleb ohledně souborů cookie.
  _sp_id Marketingová Ecomail 2 roky Ukládá informace o uživateli, které jsou vytvořeny, když uživatel poprvé navštíví web, a aktualizovány při dalších návštěvách. Používá se k identifikaci uživatelů a sledování aktivity uživatelů v rámci domény. Tento soubor cookie ukládá jedinečný identifikátor pro každého uživatele, jedinečný identifikátor pro aktuální relaci uživatele, počet návštěv, které uživatel na webu provedl, časové razítko první návštěvy uživatele, časové razítko jeho předchozí návštěvy a časové razítko jeho aktuální návštěvy.
  _fbp Marketingová Facebook 3 měsíce k ukládání a sledování návštěv na různých webových stránkách.
  _sp_ses Marketingová Ecomail 30 min Používá se k identifikaci, zda je uživatel v aktivní relaci na webu nebo zda se jedná o novou relaci pro uživatele (tj. soubor cookie neexistuje nebo jeho platnost vypršela).
  sp Marketingová Ecomail 1 rok Ukládá jedinečný identifikátor uživatele generovaný kolektorem na straně serveru, který je odeslán se všemi následujícími událostmi sledování. Lze použít jako soubor cookie první strany, pokud je sběratel ve stejné doméně jako web.
  AEC Marketingová Google 6 měsíců zajistit, aby požadavky v rámci relace prohlížení zadával uživatel, a nikoli jiné weby.
  __Secure-ENID Marketingová Google 1 rok Tento soubor cookie používá společnost Google k zapamatování vašich preferencí a dalších informací.
  FPGSID Pár sekund Tento soubor cookie zaznamenává statistické údaje o chování návštěvníků na webových stránkách.
  DV Marketingová Google Ads Optimization 1 den poskytování reklamy nebo retargetingu.
  SOCS Marketingová Google 13 měsíců používá se k ukládání stavu uživatele, pokud jde o jeho volby souborů cookie.
  _gcl_au Marketingová Google Adsense 3 měsíce k ukládání a sledování konverzí.
  OTZ Marketingová Google je soubor cookie používaný službou google analytics, který poskytuje souhrnnou analýzu návštěvníků webových stránek.

  Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

 • Jak upravit využívání cookies

  Využívání cookies lze nastavit zde.

Projekt "Brand Building pro Danfil Showroom”, f. Danfil Jewellery s.r.o., registrační číslo 461000036, zaměřený na kombinaci digitálního marketingu a osobního přístupu kamenné pobočky a je financován Evropskou unií z Národního plánu obnovy - iniciativa Kreativní vouchery, výzva č. 461, Kreativní vouchery II.

Jsme držiteli následujících certifikátů

Naše platební metody

Chat